Project Terminal Brwinów

Polish version below

 

Hupac is building a transhipment terminal in Brwinów near Warszawa. The project aims at enabling an efficient exchange of goods in central and eastern Europe, thus facilitating intermodal transport between China/Russia and Europe by rail.

 

The terminal project extends on an area of nearly 14 hectares. It comprises a storage yard of 42,000 m2, four transhipment tracks with a minimum length of 750 m, and administrative facilities. The containers will be operated by reachstackers.

 

In a second phase, three more transhipment tracks will be added, as well as high performance gantry cranes. The maximum capacity of the facility is limited to 180,000 intermodal units per year.

 

After the completion of the construction works, the terminal will offer rail/road transhipment of intermodal loading units as well as additional services such as storage, warehousing and last-mile trucking.

 

The construction works start in Q1 2021. Handover to operations is scheduled for Q3 2022.

 

 


Projekt Terminal Brwinów

 

Spółka Hupac buduje terminal przeładunkowy w Brwinowie koło Warszawy. Projekt ma na celu umożliwienie sprawnej wymiany towarów w Europie Środkowo-Wschodniej, a tym samym ułatwienie transportu intermodalnego pomiędzy Chinami/Rosją oraz Europą drogą kolejową.

 

Terminal będzie zajmował łącznie blisko 14 hektarów powierzchni. W jego skład wejdą: plac składowy o powierzchni 42 000 m2, cztery tory przeładunkowe o minimalnej długości 750 m oraz zaplecze administracyjne. Kontenery będą obsługiwane przez reach-stackery.

 

W drugim etapie zostaną dobudowane kolejne trzy tory przeładunkowe oraz wysokowydajne suwnice bramowe. Maksymalna przepustowość terminala jest szacowana na 180.000 jednostek intermodalnych rocznie.

 

Po zakończeniu prac budowlanych terminal będzie oferował przeładunek kolejowo-drogowy intermodalnych jednostek ładunkowych, a także usługi dodatkowe, takie jak składowanie, magazynowanie i transport samochodowy kontenerów do klienta.

 

Prace budowlane rozpoczną się w I kwartale 2021 roku. Przekazanie terminala do eksploatacji planowane jest na III kwartał 2022 roku.

Contatto

Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 125/127, lok. 406

PL-02-017 Warszawa
Tel. +48 22 699722

Fax +48 22 8910211

 

Diana Batko

Managing Director
dbatko@hupac.com